COMUNICAT DE PRESA 08.09 - Sinergii RO

 PROIECT  ”Succes și independență” cu perioadă de derulare prelungită

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

 

Participanți:

Promotor de Proiect – Fundația Transilvană Alpha

Partener 1 – Asociația Divers

Partener 2 – Fundația Buckner

 

Perioada de derulare:

Martie 2015 - Octombrie 2016

 

Obiectivul proiectului:

Creșterea accesului la educație pentru tinerii aflați în situații de risc, inclusiv romi, din municipiile Tîrgu-Mureș și Târnăveni, prin organizarea de activități în două Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea facilitării dezvoltării personale integrate, prin activități de formare profesională, educație remedială de dezvoltare a competențelor și a deprinderilor de viață independentă , prin implicarea voluntarilor, părinților și aparținătorilor.

 

Bugetul proiectului - 2.453.504,30 ron

 

Contribuție proprie – 10% din cost total, în activități de voluntariat și contribuție financiară în suma de 272.611,59

 

Activități programate în lunile septembrie și octombrie

Calendarul detaliat al activităților programate în etapa finală a proiectului cuprinde :

  • Organizarea unui curs de  formare profesională pentru 15 tineri în calificarea de ajutor bucătar.
  • Continuarea campaniei de prevenire a victimizării tinerilor Succes și independență în siguranță,în 10 școli din localități rurale din vecinătatea municipului Tîrgu-Mureș.  Campania vizează 5 teme majore: delincvența juvenilă în școli, bullying-ul, măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale, protecția tinerilor împotriva traficului de persoane și măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual. 

-      Sesiuni de instruire în metoda Feuerstein pentru specialiștii Centrului Comunitar Alpha. Cunoștințele dobândite vor fi folosite mai apoi în integrarea profesională a tinerilor din medii vulnerabile. Instruirile vor avea loc în două perioade: Sept. 16-17-18: Oct. 1-2-3: Oct, 7-8-9: Oct, 14-15-16: Oct, 21-22-23:

  • Un workshop de încheiere a proiectului ce va avea loc în data de 28 octombrie.

 

Persoane de contact:

Fundația Transilvană Alpha – Coordonator Proiect – Banga Erzsébet, tel. 0728-928131

Fundația Transilvană Alpha – Specialist PR - Emil Sabău, tel. 0744-124779

Asociația Divers – Koreck Mária, tel. 0722-318605,

Fundația Buckner –Dragoș Dacian Moldovan, tel.0722-403490