PROIECT  ”Succes și independență” cu perioadă de derulare prelungită

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

 

Participanți:

Promotor de Proiect – Fundația Transilvană Alpha

Partener 1 – Asociația Divers

Partener 2 – Fundația Buckner

 

Perioada de derulare:

Martie 2015 - Octombrie 2016

 

Obiectivul proiectului:

Creșterea accesului la educație pentru tinerii aflați în situații de risc, inclusiv romi, din municipiile Tîrgu-Mureș și Târnăveni, prin organizarea de activități în două Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea facilitării dezvoltării personale integrate, prin activități de formare profesională, educație remedială de dezvoltare a competențelor și a deprinderilor de viață independentă , prin implicarea voluntarilor, părinților și aparținătorilor.

 

Bugetul proiectului - 1.823.605,34 ron a crescut la 2.453.504,30

 

Contribuție proprie – 10% din cost total, în activități de voluntariat și contribuție financiară în suma de 272.611,59

 

Activități derulate:

 • Au fost înființate două Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul cărora sunt organizate cursuri și activități de formare profesională. Centrele comunitare funcționează în municipiile Tîrgu-Mureș și Tîrnăveni. Pentru buna funcționare a centrelor comunitare au fost achiziționate echipamente IT dar și un microbuz de 17 locuri destinat asigurării transportului beneficiarilor la activități.
 • Au fost instruiți 65 de voluntari în specializările lucrător de tineret, lucrător prin arte combinate și mediator social.
 • La centrele comunitare au fost consiliați 180 de tineri din care 100 aparțin etniei rome. Toți beneficiarii adulți au primit și ajutor material.  
 • În vara anului 2015 a fost organizată o tabără de vară la care au participat 60 de tineri de etnie romă.
 • Au fost organizate cursuri de formare profesională pentru 60 de beneficiari: agent curățenie, florar decorator, peisagist – floricultor.
 • A fost organizată campania de prevenire a victimizării tinerilor Succes și independență în siguranță.Campania s-a derulat în perioada octombrie 2015 aprilie 2016 în 17 școli gimnaziale și licee din municipiile Tîrgu-Mureș (10 școli) și Tîrnăveni (7 școli).  Campania a vizat 5 teme majore: delincvența juvenilă în școli, bullying-ul, măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale, protecția tinerilor împotriva traficului de persoane și măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual.  Mesajul campaniei a ajuns la peste 3000 de elevi mureșeni.
 • A fost întocmit studiul de cercetare - Harta nevoilor copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din Județul Mureș.

 

Perspective:

Pe lângă activitățile deja implementate, proiectul Succes și independență beneficiază de o prelungire a contractului de finanțare până în 30 octombrie 2016. Calendarul detaliat al noilor activități cuprinde :

 • Consilierea a înca 40 de tineri din comunități defavorizate care vor efectua exerciții de citire și scrierec și vor participa la activități de socializare, de timp liber, respectiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.
 • Consilierea a înca 60 de adulți (aparținători ai tinerilor) .
 • Organizarea de activități de vară pentru 120 de copii din municipiul Târnăveni din care 50 de copii vor beneficia de o  tabără de vară .
 • Organizarea de activități de vară pentru 80 de copii de etnie romă din Tîrgu- Mureș.
 • Organizarea unui curs de  formare profesională pentru 15 tineri în calificarea de bucătar.
 • Continuarea campaniei de prevenire a victimizării tinerilor Succes și independență în siguranță,în 10 școli din localități rurale din vecinătatea municipului Tîrgu-Mureș.  Campania vizează 5 teme majore: delincvența juvenilă în școli, bullying-ul, măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale, protecția tinerilor împotriva traficului de persoane și măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual. 
 • Pe perioada vacanței de vară vor fi organizate cursuri în specializările mediator școlar (30 de locuri) și profesor de limba romani (60 de locuri).
 • De asemenea specialiștii Centrului Comunitar Alpha vor participa la o instruire pentru deavoltarea activităților de educație vocațională. Cunoștințele dobândite vor fi folosite mai apoi în integrarea profesională a tinerilor din medii vulnerabile.

 

 

Persoane de contact:

Fundația Transilvană Alpha – Coordonator Proiect – Banga Erzsébet, tel. 0728-928131

Fundația Transilvană Alpha – Specialist PR - Emil Sabău, tel. 0744-124779

Asociația Divers – Koreck Mária, tel. 0722-318605,

Fundația Buckner –Dragoș Dacian Moldovan, tel.0722-403490