Proiectul ”Succes și independență„

Obiectivul  principal proiectului:

-          Creșterea accesibilității la educație a tinerilor aflați în situații de risc inclusiv romi din localitățile Târgu Mureș si localitățile limitrofe, prin organizarea Centrului Comunitare de învațare pe tot parcursul vieții în Târgu Mureș, în vederea facilitării dezvoltării personale integrate, prin activități de formare profesonală, educație remedială de dezvoltare a competențelor și a deprinderilor de viață independentă, prin implicarea voluntarilor, părinților și aparținătorilor,

 

Obiectivele specific ale proiectului:    

A) Creșterea accesului la educație a tinerilor aflați in situații de risc prin inființarea  Centrelor Comunitare de Învățare pe tot parcursul vieții în vederea îmbunătățirii aptitudinilor și competențelor profesionale cerute pe piața muncii la 60 de tineri în situații de risc inclusivi romi, prin, cursuri de pregătire profesională în 4 meserii Agent curațenie, Decorator floral, Peisagist floricultor, Legător Manual, si consiliere în carieră în localitățile Târgu Mureș si Tânăveni.

B) Îmbunătățirea calității muncii voluntarilor prin pregătirea a 65 de voluntari (45-Fundația Transilvana Alpha, 10- Divers, 10-Fundația Buckner), profesioniști care furnizează servicii tinerilor și copiilor aflați în situații de risc la nivelul localității Târgu Mureș, și Târnăveni prin formarea lor în specializările de Arte combinate, Consilier de sănătate și Lucrător cu tineretul, și prin implicarea lor în activitățile proiectului                                                                                                                                         

C) Îmbunătățirea participării copiilor și tinerilor la programe educaționale prin implicarea a 180 de tineri în activități remediale de Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, si activități de timp liber, însemnând Art-terapie, Educație de sănătate, educație IT, limbi straine, și prin participarea la o tabără de vară,  prin consilierea unui număr de 100 de părinți și aparținători  prin educație pt sănătate, consiliere individuală și de grup, conștientizarea importanței educației.

D) Conștientizarea importanței educației printr-o campanie de informare, educație, privind antivictimizarea, delicvența juvenilă, cu titlul ''Siguranța elevului'' în 10 școli din localitateaTg. Mureș și în 7 școli din Târnăveni, și analiza nevoilor copiilor și tinerilor în această zonă prin realizarea unui studiu - Harta nevoilor copiilor și tinerilor.

Activități:

A1. – Înființarea și funcționarea a 2 Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, în Târgu Mureș și Târnăveni, organizare de  activitati de formare profesională pe tru 60 de tineri pron cursuri de calificare: Floricultor, Decorator Floral, Agent curățenie clădiri și mijloace de transport.

 

      A2. -Pregătirea /instruirea și coordonarea voluntarilor. Voluntarii au fost pregătiți în specializările: Lucrător în arte combinate, Lucrător cu tineretul, Lucrător în dezvoltare comunitară.

 

Pe lângă activitățile deja implementate, proiectul Succes și independență beneficiază de o prelungire a contractului de finanțare până în 30 noiembrie 2016. Calendarul detaliat al activităților cuprinde :

 

 

 

§  Consilierea a 40 de tineri din comunități defavorizate care efectuează exerciții de citire și scriere și participă la activități de socializare, de timp liber, respectiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

 

§  Consilierea a înca 60 de adulți (aparținători ai tinerilor) .

 

§  Organizarea de activități de vară pentru 120 de copii din municipiul Târnăveni din care 50 de copii beneficiază de o tabără de vară .

 

§  Organizarea de activități de vară pentru 80 de copii de etnie romă din Tîrgu- Mureș.

 

§  Organizarea unui curs de  formare profesională pentru 15 tineri în calificarea de bucătar.

 

§  Continuarea campaniei de prevenire a victimizării tinerilor Succes și independență în siguranță, în 10 școli din localități rurale din vecinătatea municipului Tîrgu-Mureș.  Campania vizează 5 teme majore: delincvența juvenilă în școli, bullying-ul, măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale, protecția tinerilor împotriva traficului de persoane și măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual. 

 

§  Pe perioada vacanței de vară au fost organizate cursuri în specializările mediator școlar (30 de locuri) și profesor de limba romani (60 de locuri).

 

 

 

§  De asemenea specialiștii Centrului Comunitar Alpha au participta la o instruire pentru dezvoltarea activităților de educație vocațională. Cunoștințele dobândite vor fi folosite mai apoi în integrarea profesională a tinerilor din medii vulnerabile.

 

 

 

 

 

Grupul țintă - Beneficiari:

 

 

 

-       220 tineri care beneficiază direct de serviciile proiectului, din care 75 au beneficiat de cursuri de formare profesională și 60 de tabără de vară.

 

 

 

-      Părinţi/tutori ai copiilor şi/sau aparținători aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.) – 160

 

 

 

-      Voluntari specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au dobândit cunoştinte şi abilităţi specifice  - 110

 

 

 

-   200 de copii care au beneficiat de activitati de vacanță cu activități interactive și excursii, din care 50 au participat și la o tabara de vară.

 

 

 

- 30 de persoane au beneficiat de curs de mediator școlar

 

 

 

- 60 de persoane au participat la curs de limba romani (20 nivel avansat, 20 nivel mediu, 20 nivel începător)

 

 

 

- 7 specialiști ai Centrului Comunitar Alpha beneficiază de o instruire

 

 

 

- 4000 de copii din 27 de școli beneficiază de o Campanie de informare și prevenire – ”Succes si independență în siguranță”