„Siker és önállóság” pályázat

 

„Siker és önállóság” pályázat

 

A pályázat fő célkitűzése:

 

-          A marosvásárhelyi és a környékbeli veszélyeztetett fiatalok oktatási esélyegyenlőségének növelése (beleértve a roma fiatalokat is), két élethosszig tartó tanulási lehetőséget biztosító Közösségi Központ létesítése által. Ezekben a központokban a beilleszkedéshez szükséges személyes fejlődést integrált módszerekkel segítik, önálló életviteli készségeket fejlesztő oktatást nyújtanak, önkéntesek, szülők és hozzátartozók bevonásával.

 

A célkitűzések részletes ismertetése:

 

A) A veszélyeztetett fiatalok oktatási esélyegyenlőségének növelése az élethosszig tartó tanulási lehetőséget biztosító Közösségi Központok létesítése által, a munkapiacon keresett szakmai kompetenciák és képességek fejlesztése érdekében. A célcsoporthoz tartozó 60 fiatalt (beleértve a roma fiatalokat is) négyféle képzésben (takarító, virágkötő, virágkertész, könyvkötő) és szakmai tanácsadásban részesítik Marosvásárhelyen és Dicsőszentmártonban.

 

B) Az önkéntes munka minőségének fejlesztése 65 önkéntes szakember kiképzése által (45 – Alpha Transilvana Alapítvány, 10 – Divers, 10 – Buckner Alapítvány) az összművészetek, az egészségügyi tanácsadás és az ifjúságsegítés terén. Ezek az önkéntesek a marosvásárhelyi és dicsőszentmártoni veszélyeztetett fiataloknak és gyerekeknek nyújtanak szolgáltatásokat, illetve részt vesznek a pályázat tevékenységeiben.

 

C) A fiatalok és a gyerekek oktatási programokon való részvételének serkentése 180 fiatal különféle tevékenységekbe való bevonása révén (önálló életviteli készségeket fejlesztő oktatás és olyan szabadidős tevékenységek, mint például művészetterápia, egészségügyi nevelés, bevezetés az informatikába, idegen nyelvek, nyári tábor), valamint 100 szülőnek és hozzátartozónak nyújtott személyes és csoportos tanácsadás által az egészségügyi nevelés és az oktatás fontosságának tudatosítása terén.

 

D) Az oktatás fontosságának tudatosítása a „Siker és önállóság biztonságban” című, a fiatalkori bűnözésről és az áldozattá válás megelőzéséről tájékoztató és nevelő kampány által 10 marosvásárhelyi és 7 dicsőszentmártoni iskolában. Az említett zónához tartozó gyerekek és fiatalok szükségleteinek felmérése egy tanulmány segítségével, melynek címe: A veszélyeztetett gyerekek és fiatalok szükségleteinek feltérképezése.

 

Tevékenységek:

 

A1. – Két, élethosszig tartó tanulási lehetőséget biztosító Közösségi Központ létesítése Marosvásárhelyen és Dicsőszentmártonban, szakmai képzés megszervezése 60 fiatal számára négyféle, szakképesítést nyújtó tanfolyam keretében: takarító, virágkötő, virágkertész és könyvkötő.

 

 

A2. – Az önkéntesek felkészítése/kiképzése és irányítása. Az önkénteseket a következő szakterületeken képezték ki: Összművészeti dolgozó Ifjúságsegítő, Közösségfejlesztő

 

 

 

A már gyakorlatba ültetett tervek mellett, a „Siker és önállóság” című pályázat,  szerződését meghosszabbították, 2016 November 30-ig.  A tervek a következő tevékenységeket foglalták magukba.  

 

-      40 fiatal tanácsadásban, szocializációs tevékenységekben részesül, 

 

-      60 felnőtt, a fiatalokhozzátartozói tanácsadásban részesülnek, 

 

-      A nyári vakáció ideje alatt 180 gyerek Marosvásárhelyről és Dicsőszentmártonból, vakációs tevékenységekben és ezekből 50 gyerek nyári  táborba vett részt.

 

-      15 fiatal szakmai felkészítésben részesűl – Szakács képzésben.

 

-      Folytatjuk a „Siker és önállóság bíztonságban ”  című megelőző kampányt, 10 vídéki gimnáziumban, Marosvásárhely környékéről. A megelőző kampány 5 témáről szólt: A fiatalkori bűnelkövetés az iskolában, A megfélemlítés – Bullying, Az utcai bűnelkövetés elleni védekezés és annak megelőzése, A fiatalok védelme az emberkereskedelem ellen, A virtuális környezeti bűnelkövetés elleni védekezés.

 

-      A nyári vakáció ideje alatt 30 iskolai mediátort, és 60 roma nyelv oktatót képeztünk ki. 

 

-      Az Alpha Közösségi Központ szakemberei is képzésben részesülnek, ami a hátrányos helyzetű fiatalok integrálását segíti elő.

 

 

 

 

 

Célcsoport – Haszonélvezők:

 

 

 

-      A pályázat szolgáltatásainak közvetlen haszonélvezői: összesen 220 fiatal, ebből 75 fiatal szakmai képzésben részesült és 60 nyári táborban vett részt.

 

         -      A veszélyeztetett gyerekekhez tartozó szülők/gyámok és/vagy hozzátartozók száma, akik előzőleg nem kaptak megfelelő támogatást, és akik ezúttal célzott támogató szolgáltatásban (tanácsadás stb.) részesülnek – 160

 

 

 

-       A szakemberek/hivatásosok/önkéntesek száma, akik különleges kiképzésben részesültek, és akik szolgáltatásokat nyújtanak a veszélyeztetett gyerekeknek és/vagy fiataloknak – 110

 

 

 

-       200 gyermek részesült interaktív tevékenységekben és kirándulásokban, ebből 50 részt vett egy nyári táborban.

 

 

 

-       30 fő részesült egy iskolai mediátor tanfolyamban

 

 

 

-       60 fő vett részt roma nyelv tanfolyamon (20 haladó szint, 20 középszint, 20 kezdőszint)

 

 

 

-       7 szakember a közösségi központból részt vett egy képzésen

 

 

 

       -       4000 gyermek, 27 iskolából, részesül "A siker és a önállóság biztonságosan" információs és megelőzési kampányban

 

Partnerek

Asociatia DIVERS

Web page:
www.divers.org.ro

Fundatia Buckner

Web page:
www.buckner.ro

 

Vizitatori (hu)

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi